บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๕

:: ดาวน์โหลด

 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓

:: ดาวน์โหลด

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒

:: ดาวน์โหลด

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐

:: ดาวน์โหลด

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม แก้คำผิด เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ๒๕๕๖  

และบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓)  ๒๕๕๙

:: ดาวน์โหลด

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) ๒๕๕๙

:: ดาวน์โหลด

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม แก้คำผิด เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ๒๕๕๖

:: ดาวน์โหลด

 

บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558

:: ดาวน์โหลด

 

บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2556

:: ดาวน์โหลด

 

Permanent link to this article: http://reg3.diw.go.th/haz/?page_id=1231