ระเบียบ/แบบฟอร์ม

 • คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน (แบบ ปอ.1)

:: ดาวน์โหลด PDF
:: ดาวน์โหลด WORD
 • รายการเอกสารประกอบการพิจารณา (แบบ ปอ.1-1)

:: ดาวน์โหลด PDF
:: ดาวน์โหลด WORD
 • รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมดูแลและเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์     (แบบ ปว.1)

:: ดาวน์โหลด PDF
:: ดาวน์โหลด WORD
 • รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกผู้ควบคุมดูแลและเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (แบบ ปว.1-1)

:: ดาวน์โหลด PDF
:: ดาวน์โหลด WORD
 • รายละเอียดเครื่องมือ อุปกรณ์หลักและสารมาตรฐานอ้างอิงที่ใช้ในการวิเคราะห์สารมลพิษ (แบบ ปว.2)

:: ดาวน์โหลด PDF
:: ดาวน์โหลด WORD
 • ายละเอียดสารมาตรฐาน/วัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองที่ใช้ในการวิเคราะห์      (แบบ ปว.3)

:: ดาวน์โหลด PDF
:: ดาวน์โหลด WORD
 • การวิเคราะห์สารมลพิษที่ขั้นทะเบียนในรอบ 3 ปี (แบบ ปว.4)

:: ดาวน์โหลด PDF
:: ดาวน์โหลด WORD
 • รายละเอียดสภาพภายในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (แบบ ปว.5)

:: ดาวน์โหลด PDF
:: ดาวน์โหลด WORD
 • รายการเอกสารประกอบการพิจารณาด้านเทคนิคสำหรับสารมลพิษในน้ำเสีย/น้ำทิ้ง (แบบ ปอ.1-2)

:: ดาวน์โหลด PDF
:: ดาวน์โหลด WORD
 • รายการเอกสารประกอบการพิจารณาด้านเทคนิคสำหรับสารมลพิษในอากาศเสีย (แบบ ปอ.1-3)

:: ดาวน์โหลด PDF
:: ดาวน์โหลด WORD
 • รายการเอกสารประกอบการพิจารณาด้านเทคนิคสำหรับสารมลพิษในสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ ปอ.1-4)

:: ดาวน์โหลด PDF
:: ดาวน์โหลด WORD
 • ายการเอกสารประกอบการพิจารณาด้านเทคนิคสำหรับสารมลพิษในน้ำใต้ดิน     (แบบ ปอ.1-5)

:: ดาวน์โหลด PDF
:: ดาวน์โหลด WORD
 • รายการเอกสารประกอบการพิจารณาด้านเทคนิคสำหรับสารมลพิษในดิน                (แบบ ปอ.1-6)

:: ดาวน์โหลด PDF
:: ดาวน์โหลด WORD

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. 0 2202 4002, 0 2202 4146-7  โทรสาร 0 2354 341

Leave a Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *