ข่าวประชาสัมพันธ์

pr-3082564
pr-3082564

null

 

null

 

null

 

 

QR Code สำหรับอ่าน E-Book

QR Code สำหรับอ่าน E-Book

QR Code สำหรับดาวน์โหลด

QR Code สำหรับดาวน์โหลด

 

โครงการนำร่องบริการตรวจสอบความปลอดภัยโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)nullnull
คู่มือแนวทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับเจ้าหน้าที่null

คู่มือหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
สำหรับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม
null
 

 

OSHA 3990-03 2020: คำแนะนำในการเตรียมรับมือ COVID-19
สำหรับสถานประกอบการ

 

 

มาตรการการปรับแต่งการเผาไหม้ของหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน “เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5”
“คำแนะนำในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019” สำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานช่วงฤดูแล้ง และแบบตรวจสอบและประเมินตนเองด้านอัคคีภัย
VDO หลักการปรับแต่งการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว เชื้อเพลิงก๊าซ