อุบัติเหตุ

ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ ปี 2563

  :: ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ ปี 2563

ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ ปี 2562

  :: ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ ปี 2562

ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ ปี 2561

  :: ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ ปี 2561

ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ ปี 2560

  :: ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ ปี 2560

ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ ปี 2559

  :: ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ ปี 2559

ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ ปี 2558

  :: ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ ปี 2558

สถิติอุบัติเหตุ ปี 2544-2557

สถิติอุบัติเหตุ ปี 2544-2554 1. สถิติอุบัติเหตุปี 2544 …