ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันโอโซนสากล ประจำปี 2563

23 กันยายน 2563 Off By กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม วันโอโซนสากลประจำปี 2563


กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมตอบคำถาม 

– ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและติดตามรายละเอียดได้ที่ เฟซบุ๊กกลุ่มอนุรักษ์โอโซน https://www.facebook.com/ozoneprotectorthailand/ และ เฟซบุ๊กกรมโรงงานอุตสาหกรรม https://www.facebook.com/diwindustrial/   กิจกรรมที่ 2 : ประกวดออกแบบหน้าปก 

–  ประกวดออกแบบหน้าปกและโปรไฟล์เฟซบุ๊กของกลุ่มอนุรักษ์โอโซน หัวข้อ “Ozone for life : 35 Years of ozone layer protection” หรือ โอโซนเพื่อชีวิต: 35 ปี ในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน” ติดตามรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/ozoneprotectorthailand/
https://www.facebook.com/diwindustrial/