กองบริหารจัดการวัตถุอันตรายอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

กองบริหารจัดการวัตถุอันตรายอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

28 สิงหาคม 2563 Off By กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

              กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโรงงาน ยื่นเอกสารออนไลน์ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย โทรศัพท์ 085-593-1150, 064-706-9738, 065-961-2416, 065-961-2418 e-mail: director_haz@diw.mail.go.th #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ