กิจกรรม

  • วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำคณะสื่อมวลชนพร้อมด้วย
    นายภัทรพล ลิ้มภักดี ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ ที่เข้าหลักเกณฑ์การนำขยะติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อเผา ตามมติ ครม. ที่เร่งรัดให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ

คำแนะนำการยื่นอุทธรณ์ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535

 

:: คำแนะนำการยื่นอุทธรณ์ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่..