แบบสอบถามกิจกรรมของ ชมรม “ทัศนศึกษาและกิจกรรมสัมพันธ์ กรอ.” ประจำปี พ.ศ. 2562

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามกิจกรรมของ ชมรม “ทัศนศึกษาและกิจกรรมสัมพันธ์ กรอ.”
ประจำปี พ.ศ. 2562

“คลิกตอบแบบสอบถาม”

เปิดรับสมัครแล้ว “ทริปปลูกข้าวเพื่อลูกแม่”

เชิญชวนผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม “ปลูกข้าว เพื่อลูกแม่”
ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562
ณ โรงเรียนบ้านท่าแย้ จ.กาญจนบุรี