DIW Webboard


โดยคุณ : นางสาวพัชริดา นอกกระโทก/patcharida_55@hotmail.com
2020-05-29 02:28:38

ดิฉันนางสาวพัชริดา นอกกระโทก นักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อจัดทำวิดีโอประกอบเล่าเกี่ยวกับข้อมูลที่นำมาว่ามีความเข้าใจมากน้อยพียงใด และจะจัดส่งให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา กลศาสตร์ของไหลสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงแนบไฟล์ข้อมูลมาดังนี้มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากไม่ทราบว่าสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานคือจังหวัดอะไรค่ะ http://reg3.diw.go.th/safety/บทความ/กรณีศึกษา-การสอบสวนอุบ/ หัวข้อที่นำมาศึกษา: รายงานผลการตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุเพลิงไฟไหม้ โรงงานพิมพ์ผ้าและฟอกย้อมผ้า

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ/email ของคุณ :
รายละเอียด :