DIW Webboard


โดยคุณ : waty2556@gmail.com
2024-03-07 11:43:05

ขอสอบถามเรื่องการวัดค่าไอเสียเครื่องยนต์ดีเซล สำหรับขับปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire pump) และ เครื่องยนต์ดีเซล สำหรับขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ตามกฏหมายหรือข้อบังคับของกรมโรงงาน มีการกำหนดค่ามาตรฐานในการปล่อยไอเสียไว้หรือไม่ ถ้ามีอยู่ในประกาศฉบับใด เนื่องจากเครื่องยนต์ดังกล่าวไม่ได้ใช้ในส่วนการผลิต และมีโอกาสทำงานเป็นครั้งคราวเท่านั้น หากมีระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อแนะนำ มาตรฐานที่ควรจะเป็นโปรดแนะนำด้วยครับ ขอแสดงความนับถือ

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ/email ของคุณ :
รายละเอียด :