DIW Webboard


โดยคุณ : Chattanonfew@gmail.com
2023-12-29 01:10:38

มีโรงงานบริเวณบ้านมีการปล่อยควันในบางทีส่วนมากหน้าหนาวจะได้รับผลกระทบด้านกลิ่นและจะมีการปล่อยควันกลางคืน อยากทราบระยะเวลาในการปล่อยควัน ว่ากำหนดเวลาไหมมีเกณฑ์อย่างไร เพื่ออาจจะนำมาพิจารณาร้องเรียนโรงงาน

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ/email ของคุณ :
รายละเอียด :