DIW Webboard


โดยคุณ : tintun.not@gmail.com
2023-10-18 20:16:28

โรงไฟฟ้า co-gen หรือ Combined cycle ตามประกาศ เรื่องคุณสมบัติของน้ำสำหรับหม้อน้ำ ข้อ 1 คุณภาพน้ำป้อนหม้อน้ำ(Boiler feed water) pH 5.8-9.5 คือตำแหน่งจุด วัดตรงไหนครับ สำหรับข้อ 2 ไม่มีปัญหา คุณภาพน้ำในหม้อน้ำ (Boiler water) จุดวัดปกติจะวัดมาจากในระบบหม้อนำ้ซึ่งมีค่า 8.5-11.8 ครับ เพราะถ้าจุดวัดข้อ 1 อยู่ในระบบนำ้ในหม้อน้ำ ถ้าโรงไฟฟ้าปรับสภาพน้ำ pH ไว้ 11 ขึ้นไปค่าจะเกิดกว่ากฎหมายกำหนด

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ/email ของคุณ :
รายละเอียด :