DIW Webboard


โดยคุณ : วินัย
2022-03-31 14:12:16

บริษัทต้องการจัดตั้งโรงคัดแยกขยะ เพื่อคัดแยกเศษกระดาษ / เศษพลาสติก (ฟิลม์/ขวดน้ำพลาสติก) ส่งขายให้โรงงานที่รับซื้อเพื่อนำไปผลิตเป็นวัตถุดิบรีไซเคิล มีข้อสอบถาม ดังนี้ครับ 1. บริษัท ต้องยื่นขอ รง.4 ประเภท 105 ใช่หรือไม่ครับ และในกรณีที่จัดต้องโรงคัดแยกขยะกระจายอยู่หลายจังหวัด บริษัทต้องยื่นขอ รง.4 ประเภท 105 ตามพื้นที่ที่โรงคัดแยกขยะตั้งอยู่ ใช่หรือไม่ครับ 2. เมื่อบริษัททำการคัดแยกและส่งขยะขายให้โรงงานนำไปรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบใหม่ บริษัทมีหน้าที่ต้องแจ้งบันทึกข้อมูล (แบบ สก.) ตามระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ.2547 ด้วยหรือไม่ครับ 3. ในกรณีที่บริษัทดำเนินการซื้อกล่องกระดาษเก่า เศษกระดาษ(หนังสือพิมพ์, A4) เศษฟิลม์ยืด ขวดพลาสติก จากห้างสรรพสินค้า หรือ คลังสินค้าของห้างหรือซุปเปอร์มาร์เกต ขอสอบถามดังนี้ - ของเสียจากห้างหรือคลังสินค้าของห้าง กฎหมายถือว่า เป็นของเสียจากบ้าน สำนักงาน สิ่งที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฎิบัติตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือไม่ครับ - หากของเสียดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องปฎิบัติตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ การคัดแยกและส่งขยะขายให้โรงงานนำไปรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบใหม่ บริษัทยังคงต้องแจ้งข้อมูลในระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ.2547 อยู่หรือไม่ครับ ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 1
โดยคุณ : มนิลา พาเพลิน

ทดลองเล่นสล็อต วันนี้รวยยิ่งกว่าวันไหนๆ ลองเลยคลิ๊ก

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ/email ของคุณ :
รายละเอียด :