DIW Webboard


โดยคุณ : สมควร
2020-09-08 23:31:56

อยากสอบถามข้อมูลว่า โรงงานประเภท 95(1) พวกศุนย์บริการซ่อมรถยนต์ แม้ว่าจะมีคนงานไม่ถึง 50คน หรือเครื่องจักรที่มีแรงม้าไม่ถึง 50 แรงม้า แต่เป็นโรงงานประเภทก่อให้เกิดมลพิษ (โรงงานประเภท 3) แต่ทำไมกรมโรงงานถึง lock ระบบ แล้วแจ้งว่าเลิกประกอบกิจการ แล้วถ้ามีการขนส่งของเสียออกจากโรงงานแล้วจะแจ้งยังไงครับ

ความคิดเห็นที่ 1
โดยคุณ : .

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สารพันทันใจ โทร 02 202 3954 และ 02 202 4041 ค่ะ

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ/email ของคุณ :
รายละเอียด :