คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

2 ตุลาคม 2563 Off By กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 1564
#กรมโรงงานอุตสาหกรรม
#ข่าวสารกรมโรงงานอุตสาหกรรม